OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » DA,12,AD 请教:现在市面上比较好买的8位DA 12位AD芯片有哪些??

共2条 1/1 1 跳转至

DA,12,AD 请教:现在市面上比较好买的8位DA 12位AD芯片有哪些??

院士
2006-12-22 22:43:00    评分
DA,12,AD 请教:现在市面上比较好买的8位DA 12位AD芯片有哪些??关键词: 请教     现在市     面上     较好     买的     12位     芯片     哪些    

院士
2006-12-22 22:43:00    评分
2楼
问 想用8位DA做一个可调的基准电压,不知道现在市面上比较好买的片子有哪些?
12AD主要做电压的采集!!
大家给个意见!!谢谢!! 1: 12AD试试ADS7822

共2条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]