OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 航模遥控器——超低功耗nRF24LE1芯片可实现

共2条 1/1 1 跳转至

航模遥控器——超低功耗nRF24LE1芯片可实现

菜鸟
2012-05-07 11:07:36    评分关键词: 航模     遥控器     超低     功耗     nRF24LE1     芯片         

菜鸟
2012-05-07 14:47:34    评分
2楼

共2条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]