OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [求助]求改液晶汉字显示程序

共1条 1/1 1 跳转至

[求助]求改液晶汉字显示程序

菜鸟
2004-08-25 16:04:00    评分
下面是一个256色液晶的汉字显示程序,请问如何改成16级灰度的或是1级灰度的。请各位高人指点。盼 void Slib_PutChar_Color_Hz(U8 y,U8 x,char *pchar,int C)
{
U32 temp_address;
U8 i,j;
char *temp_pchar=pchar;
char temp_AB,temp_CD;
unsigned char hzbuffer[32] ;
temp_AB=*temp_pchar;
temp_pchar++;
temp_CD=*temp_pchar;
temp_address=((temp_AB-0xa1)*94+(temp_CD-0xa1))*32;
for (i=0;i<32;i++)
{
hzbuffer[i] =Hzk[temp_address+i];
}

for (i=0;i<16;i++)
{
for(j=0;j<16;j++)
{
frameBuffer256[y*16+i][(unsigned char)((x*16+j)/4)]|= ( ( ( ( (unsigned int) hzbuffer[i*2+j/8])>>(7-j%8))&0x01)<<(3-j%4)*8)*C;
}

}
} [em06]关键词: 求助     求改     液晶     汉字     显示     程序    

共1条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]