OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » zhrscut的FPGA-DIY教程进程贴

共39条 1/4 1 2 3 4 跳转至

zhrscut的FPGA-DIY教程进程贴

工程师
2012-09-28 15:13:22    评分

说明本帖代码语言为   Verilog HDL       Quartus II 9.1版本软件,每一个链接对应一页

第一个实验       LED闪烁灯(1)
第二个实验       LED流水灯
第三个实验       LED跑马灯
第四个实验      按键读取
第五个实验      按键去抖(2)
第六个实验      拨码开关控制LED灯
第七个实验      静态数码管
第八个实验      动态数码管
第九个实验      蜂鸣器报警
第十个实验      硬件电子琴
第十一个实验  硬件乐曲自动演奏
第十二个实验  12864液晶显示
第十三个实验   ps2键盘实验
第十四个实验 简易数字电子钟

 
关键词: zhrscut     进程     简易     数字     电子钟     实验    

专家
2012-09-28 15:51:58    评分
2楼
没下文了??灯的显示呢??图片?代码?

工程师
2012-09-28 16:25:35    评分
3楼
实验1:led闪灯完成
LED闪灯Verilog代码.pdf

工程师
2012-09-28 17:35:37    评分
4楼
                                                  第二个实验LED流水灯
                                                   led流水灯.pdf

高工
2012-09-28 18:40:45    评分
5楼
楼主的板子竟然跟我的一模一样的。

工程师
2012-09-28 20:40:55    评分
6楼
你买的是那一款?

高工
2012-09-28 21:22:26    评分
7楼
跟你的一模一样,同是ZR,同是CORE2-5U。拓展板PERI1-8KD、PERI2-4DI,应该也是跟你的一样的

工程师
2012-09-28 21:25:35    评分
8楼
嗯,一样啊

工程师
2012-09-28 21:27:28    评分
9楼
                                          第三个实验   LED跑马灯
                                          LED跑马灯.pdf

工程师
2012-09-28 21:58:23    评分
10楼
                                               第四个实验   按键信号
                                                   按键信号.pdf

共39条 1/4 1 2 3 4 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]