OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » R8C波特率设置问题

共2条 1/1 1 跳转至

R8C波特率设置问题

菜鸟
2012-12-27 18:37:26    评分

为什么设置的u0brg=11-1; 波特率是115200后,运行后看到的u0brg寄存器是01,上电默认的值?下面是我的程序关于UART0设置指令
 u0mr = 0x05;  //
 u0c0 = 0x00;
 u0brg = 11 -1;  //20MHz / 16 / 11 = 115200
 u0c1 = 0x05;  //
 s0ric = 0x04;  //
 s0tic = 0x00;
关键词: 波特率     设置     问题    

助工
2013-01-07 17:45:46    评分
2楼
建议单步跑跑看

共2条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]