OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » c语言中怎样选择if和switch语句

共5条 1/1 1 跳转至

c语言中怎样选择if和switch语句

高工
2015-12-21 14:36:21    评分
c语言中怎样选择if和switch语句关键词: C言中     switch     if    

高工
2015-12-21 15:35:09    评分
2楼
3个以上分支用switch,2个或三个用if

专家
2015-12-21 18:15:53    评分
3楼
看逻辑复杂程度

助工
2015-12-21 19:23:24    评分
4楼
好像都可以吧~

专家
2015-12-22 11:55:44    评分
5楼
自己选择哪个看着方便即可

共5条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]