OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 明德扬fpga公开课系列视频,长期更新!!

共36条 1/4 1 2 3 4 跳转至

明德扬fpga公开课系列视频,长期更新!!

菜鸟
2018-01-17 15:19:09    评分

1.腾讯课堂第一课-fpga设计法SPI接口设计
2.腾讯课堂第二课-SCCB接口、AD采集接口设计
3.如何读懂别人的代码
4.算法的verilog实现-FIR滤波器的设计实现
5.FPGA原码补码运算_fpga学习
6.基于FPGA小数的加减法实现
链接:——回复可见内容——
关键词: 明德扬     fpga     verilog    

菜鸟
2018-01-23 16:32:18    评分
2楼

学习交流请加我q1465177751 


菜鸟
2018-01-24 10:35:36    评分
3楼

想看想看


菜鸟
2018-01-24 13:24:31    评分
4楼


菜鸟
2018-02-28 21:47:35    评分
5楼

想看想看


菜鸟
2018-03-01 12:12:21    评分
6楼

想看


菜鸟
2018-03-13 09:44:43    评分
7楼

好好学习一下啊


菜鸟
2018-03-17 12:11:43    评分
8楼

aaaaaaaaaaaaa


菜鸟
2018-04-08 13:55:04    评分
9楼

look


菜鸟
2018-04-08 13:55:04    评分
10楼

look


共36条 1/4 1 2 3 4 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]