OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请教RTL8019以太网芯片与单片机接口(老站转)

共1条 1/1 1 跳转至

请教RTL8019以太网芯片与单片机接口(老站转)

菜鸟
2002-07-29 00:17:00     打赏
梁栋 助理工程师 来自: 发表总数:8  查看  短消息  电子邮件  OICQ  引用  回复  -------------------------------------------------------------------------------- 各位大侠,本人正在开发工业控制以太网通讯模块,系统使用MCS 51系列单片机和Realtek RTL8019AS芯片,但是我从Realtek公司网站上下载的用户手册中对如何读写RTL8019AS内部RAM以及内部寄存器说的极为简略。 我把用户手册通读了3编,还是有一下疑问: 1、内部寄存器分4页,通过CR寄存器中PS0、PS1选择访问页,但是每页中都有一个CR寄存器,我该改变哪一页中的CR来选择访问页呢? 2、对内部RAM应当如何寻址呢? 3、如何向内部RAM中填写发送帧数据呢? 盼复! 不胜感激! 梁栋 QQ:84983923 Email:qdldmail@sina.com -------------------------------- 梁栋 -------------------------------------------------------------------------------- 编辑 发表於:2002-04-05 - 12:19:25 ljdmcu 高级工程师 来自: 发表总数:177 查看  短消息  电子邮件  引用  回复   -------------------------------------------------------------------------------- 我也没搞过! 不过,给你一个参考网: www.laogu.com 里面有详细的文档! GOOD LUCK!!!!~~ -------------------------------------------------------------------------------- 编辑 发表於:2002-04-05 - 15:23:32 梁栋 助理工程师 来自: 发表总数:8 查看  短消息  电子邮件  OICQ  引用  回复   -------------------------------------------------------------------------------- 那个网站我去了,果然有我想要的资料。 真是太感谢你了! -------------------------------- 梁栋 ljdmcu 高级工程师 来自: 发表总数:177 查看  短消息  电子邮件  引用  回复   -------------------------------------------------------------------------------- 不要客气! 多多交流!!~关键词: 请教     RTL8019     以太网     芯片     单片机     接口         

共1条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]