OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » ADI » 【技术应用笔记】将AD765,AD7657,AD7658配置为串行和菊花链接口工

共1条 1/1 1 跳转至

【技术应用笔记】将AD765,AD7657,AD7658配置为串行和菊花链接口工作模式

高工
2012-04-04 01:32:06    评分
摘要:详细讲述了将AD765,AD7657,AD7658配置为串行和菊花链接口工作模式
VDD
REF
CONVST A CONVST B CONVST C
OUTPUT
DRIVERS
OUTPUT
DRIVERS
OUTPUT
DRIVERS
OUTPUT
DRIVERS
CONTROL
LOGIC
BUF
BUF
BUF
T/H
T/H
T/H
T/H
T/H
CLK
OSC
AVCC DVCC
V1
V2
V3
V4
V5
SER/PAR
CS
VDRIVE
STBY
DOUT A
DOUT B
DOUT C
SCLK
RD
DATA/
CONTROL
LINES
16-/14-/12-BIT SAR
16-/14-/12-BIT SAR
16-/14-/12-BIT SAR
16-/14-/12-BIT SAR
16-/14-/12-BIT SAR
06509-002
SEL A
SER/PAR
VDRIVE
DOUT A
SEL B DOUT B NC
SEL C DOUT C NC
NC = NO CONNECT
AD7656
VDRIVE
HS
 
AN-893:将AD765,AD7657,AD7658配置为串行和菊花链接口工作模式.pdf
关键词: 技术应用     笔记     AD765     AD7657     AD76    

共1条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]