OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » MCU驱动8*16LED点阵屏遇到的问题

共7条 1/1 1 跳转至

MCU驱动8*16LED点阵屏遇到的问题

工程师
2021-05-07 22:49:49    评分

大家好!最近才第一次开始用上LED点阵屏,现在遇到一个问题请教:


点阵是2块8*8共阳,行用74ls164,列用74hc154
每次给一行通电,列选是否亮。
行的代码如下:
                i =0x01;           //二进制是00000001
                for(row=0;row<8;row++){
                       
                        COW_1641 = i;
                        COW_1642 = i;
                        CLK_1641 = 0;
                        CLK_1642 = 0;
                       
                        CLK_1641 = 1;
                        CLK_1642 = 1;
                        i>>=1;
                        delay(500);
                }


这是软件提取的字模数组:
unsigned char code image[][16] = {
                {0xFF,0xFF,0xF7,0xFF,0xF3,0xFF,0x01,0xFF,0x01,0xFF,0xF3,0xFF,0xF7,0xFF,0xFF,0xFF}}


现在遇到的问题是74hc154的输入端ABCD分别接到单片机P3^0--P3^3上,如何用这个数组给这四个端口赋值,使点阵上的各列能根据需要亮起来?或者说如何给这四个端口赋值能让点阵各列根据需要亮起来?

谢谢咯!


关键词: 驱动     LED     显示屏     74hc154    

工程师
2021-05-07 23:09:23    评分
2楼

楼主,你的i的值应该是左移吧?!


工程师
2021-05-07 23:14:45    评分
3楼

8421BCD编码


工程师
2021-05-07 23:18:00    评分
4楼

可参https://blog.csdn.net/xianfajushi/article/details/106965367


高工
2021-05-08 00:02:51    评分
5楼

感谢楼主的分享,很实用了。


工程师
2021-05-08 00:11:23    评分
6楼

感谢楼主的分享,很实用了。


专家
2021-05-08 06:34:34    评分
7楼

谢谢楼主分享


共7条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]